ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ : εξοπλισμός για την συγκομιδή , την  μεταφορά ελαιοκάρπου και την αποθήκευση λαδιού .