ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: Γεννήτριες βενζίνης, γεννήτριες πετρελαίου, inverter, πίνακας μεταγωγής ”ATS” .