Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δόνηση μπετού σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διανέμεται καλύτερα το μπετόν στο καλούπι και δεν μένουν κενά.